maandag 27 januari 2014

Trainingen week 5

Well hello there!

This is your captain speaking. Sort of…..

Het moge duidelijk zijn dat onze groep aardig is opgesplitst. Globaal gezien komt het neer op 3 groepen:
- lopers die trainen voor de marathon volgens het schema van Chris
- lopers die trainen voor de marathon volgens het schema van Peter
- lopers die trainen voor de halve marathon volgens het schema van Peter

De trainingen van de laatste 2 groepen zijn op dinsdag en donderdag nagenoeg gelijk. De lopers van Chris volgen echter een afwijkend schema. Ik zal per week kijken hoe we dit aan gaan pakken. Sowieso kan ik altijd de lopers die het schema van Chris volgen begeleiden. Ook zal ik ervoor zorgen dat zij altijd routes hebben als daar behoefte aan is. Ik ben niet heel creatief daarin, maar ik zal mijn best doen, obviously. Ook is er de mogelijkheid voor deze mensen om mee te lopen met de marathongroep welke door Petra wordt begeleid. Dit kan overigens alleen wanneer de trainingen volgens schema (nagenoeg) gelijk zijn.

Ik heb deze week voor alle groepen bekeken en dit is hoe de trainingen eruit zien:

  • op dinsdag staat er voor alle drie de groepen en intervaltraining van 7x800 op het schema
  • op donderdag staat er voor de lopers van de marathon en halve marathon volgens het schema van Peter een wisselduurloop van 12 km op het programma; de lopers van Chris lopen 10 km in een tempo van 8'/km. De groep van Petra loopt 12 km in hetzelfde tempo. Wellicht kunnen we middelen en dan met elkaar lopen. Wel zo gezellig.
  • de groep van Chris loopt zaterdag 14 km en zondag 18 km (tempo's zijn bij hen bekend) 
  • op zondag staat er voor de lopers van de halve 17 km op het schema en voor de lopers van hele volgens het schema van Peter 24 km (ook zij weten welk tempo te lopen)
Het lijkt me leuk en nuttig om 1x per maand met alle lopers die voor de marathon trainen om de tafel te gaan direct na de training. Nu de groep zo opgesplitst is, is het contact niet optimaal en ik denk dat het belangrijk is om toch van elkaar te horen hoe het gaat. Wat mij betreft doen we dit elke eerste dinsdag van de maand. Onze eerste samenkomst zal dus zijn dinsdag 4 februari na de training. 

Sorry dat het zo'n droog stuk is geworden, maar hey, ook ik heb niet altijd mijn lollige broek aan.

Tot morgen!

Brenda

maandag 20 januari 2014

Vele wegen leiden naar Ro….tterdam. Ondertitel: waar waren we zonder Peter.

Zoveel mensen, zoveel voorkeuren. Dat is mij afgelopen weken maar weer eens duidelijk geworden. Ik was echt ongelofelijk blij met de schema's die Chris voor alle groepen heeft gemaakt. In eerste instantie leek het er ook op dat de meesten van jullie dit schema zouden gaan volgen. Toch gaven jullie aan moeite te hebben met het 4x per week trainen. Voor de duidelijkheid: alle begrip. Natuurlijk is het heerlijk om op zaterdag datgene te doen waar je doordeweeks niet aan toekomt of om eens lekker met je loved ones quality time te hebben. Gelukkig had Peter al aangegeven voor die personen een schema voor 3x per week te maken en dat heeft hij dan ook gedaan. Hulde hiervoor want ik doe het hem niet na.

Naast de marathonners zijn er ook lopers die genoegen nemen met de helft en trainen voor onze eigen Halve van Hercules, die overigens ook is opgenomen in het marathonschema. Ook hiervoor heeft Peter een schema gemaakt. Had ik al gezegd dat ik heel veel van deze man houd?

Sonja en Corina volgen wel het schema van Chris en dat betekent dus dat er binnen onze groep 3 schema's gevolgd worden.

Bon, wat betekent dit voor de trainingen van aankomende week. Komt ie!

Dinsdag: Voor eenieder geldt een interval van  5x1 km waarbij de tempo's 5'10"/km, 5'30"/km en 5'50"/km dienen te zijn en de pauze is 2 minuten.

Donderdag:
- de marathongroep van Peter loopt 14 km in 7'/km
- de groep van de halve marathon loopt 14 km in 6'45"/km
- de marathongroep van Chris loopt 10 in 8'/km

Zaterdag:
- de marathongroep van Chris loopt 18 km in 6'/km. Even een notitie van mij: ik vind dit echt te snel en zou niet harder lopen dan 6'30"/km.

Zondag:
- de marathongroep van Peter loopt zondag 22 km in 6'50"/km
- de groep van de halve marathon loopt 15 km in 6'30"/km
- de groep van Chris loopt 14 km in 7'/km

Peter heeft routes gemaakt voor zijn schema en ik heb een route van 14 km van Peter gepikt voor de lopers van het schema van Chris voor zondag en ik heb een route gemaakt voor de 18 km op zaterdag. Staat allemaal op facebook.

Lieverds, het is nooit saai met jullie. Dank daarvoor maar vooral dank aan onze Peter zonder wie ik mijn trainersjackie allang aan de wilgen had gehangen.

Dinsdag ben ik er niet, maar donderdag ga ik jullie weer vervelen met een saaie warming up. Tot dan!

Brendazondag 5 januari 2014

Marathonvoorlichting

Lieve mensen,

Mijn hemel, is me dat lang geleden! Gelukkig is bij jullie wel bekend wat we gaan doen voor wat betreft de trainingen. Immers, het schema is naar jullie gemaild (is Peter geen schatje?) maar goed, ik vind toch eigenlijk dat ik elke week wat van me moet laten horen.

Ten eerste wil ik jullie een heel gelukkig, gezond en sportief 2014 wensen. Dat al jullie wensen maar uit mogen komen. Hardloop-wise wens ik jullie vooral toe dat jullie blessure-blij blijven. Persoonlijk ben ik niet te genieten als ik iets mankeer en stel dan ook direct alles in het werk om er weer vanaf te komen (lees: ik bel meteen John van Amelsvoort).

Een aantal van jullie hebben het voornemen de marathon van Rotterdam te lopen. Welnu, dat is een zeer dapper voornemen en daarvoor alle respect.

Aanstaande dinsdag zal er na de training om ongeveer 21.00 uur een korte voorlichting en toelichting op het schema plaatsvinden door yours truly en de overige trainers. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft dit jaar niet Calvin maar Chris de schema's gemaakt met als grootste verschil niet 3x, maar 4x per week trainen. Peter en ik hebben ernaar gekeken (afzonderlijk van elkaar ;-)) en vind het beiden absoluut do-able.

Verder is het belangrijk te weten voor de overige lopers dat niet alles zal draaien om de marathonners. We zullen blijven vasthouden aan de interval op dinsdag en de duurloop (al dan niet met tempoblokken) op donderdag. Voor de zondag zal er dan een andere afstand op het schema staan.

Ik kan me zo voorstellen dat er een aantal zijn die graag willen trainen voor de Halve van Hercules. Ik heb daar al een schema voor liggen. Ook die is gebaseerd op 4x per week trainen. Maar als je dat niet wilt, is een schema voor 3x per week ook mogelijk. Ik ga ASAP met Peter om de tafel om te zien hoe we de trainingen in gaan delen. Komt allemaal goed.

As. dinsdag doen we een piramide-training bij het Jeugddorp en as. donderdag een duurloopje van 10 km in D1.
Zondag kom je natuurlijk gezellig naar Hercules voor de Univé trainingsloop. Deze keer is het ook mogelijk om een 20 km te doen. Ik ga ervoor, jullie ook?

Tot dinsdag!!

Brenda